รายการรู้ธรรมนำชีวิต

รายการรู้ธรรมนำชีวิต
ออกอากาศ ทุกวันพุธ เวลา 04.00-04.30 น. ทาง MCOT HD (ช่อง 9) และ ทุกวันจันทร์ 19.30-20.00 น. ทาง DDTV

ผลิตรายการโดย : สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
อำนวยการผลิตโดย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

FB รู้ธรรมนำชีวิต : https://www.facebook.com/Knowingdhamma
YouTube รู้ธรรมนำชีวิต : https://www.youtube.com/channel/UC3QQ