รายการอยู่เย็นเป็นสุข

รายการยู่เย็นเป็นสุข
ออกอากาศทุกวันจันทร์ ทางสถานีโทรทัศน์ MCOT HD ช่อง 9 เวลา 04.00-04.30 น.
ลิขสิทธิ์รายการ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

FB อยู่เย็นเป็นสุขhttps://www.facebook.com/YOOYENPENSOOK2560/
YouTube อยู่เย็นเป็นสุขhttps://www.youtube.com/channel/UC2CncdCWgEu3tSixhm_wLuA/featured