ศุกร์ถึงธรรมสุขถึงใจ

ดูวีดีโอเพิ่มเติม

โครงการศุกร์ถึงธรรมสุขถึงใจ
กิจกรรมปฏิบัติธรรมข้ามคืนในวันศุกร์แรกของทุกเดือน ณ อาคารธรรมสถาน (B1) อาคารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายีมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

YouTube ศุกร์ถึงธรรมสุขถึงใจ : https://www.youtube.com/channel/UC2CncdCWgEu3tSixhm_wLuA/featured